Typo Küpeler

Tipografi; harf ve yazı tasarımı  pratiği olarak tanımlanabilir. Esas amacı mesaj vermek, vurgulamak ve yönlendirmek üzerinedir. Yazının içeriğini, içeriğindeki ruh halini veya belli bir hissi, biçimiyle de destekleyebilme sanatıdır. Ve bunu yaparken de belli bir estetik bütünlüğü olmalıdır. 

Anlam ve estetiği harmanlayan bu teknik, gümüşe uygulanarak; her biri bir mesajdan çok bir kişilik olan benzersiz küpelere dönüştürüldü.