Dalga Serisi

'Altın oran' formundan ilham alınarak yaratılmış bu koleksiyon, estetiğin ve  dengenin somutlaşmış hali. Bu koleksiyondaki parçalardan her biri, kendi içinde de farklı katman ve derinliğe sahip olduğu için farkı açılardan bakıldığında görsel algılanışı sürekli değişiyor.

Dalga koleksiyonunun  bir diğer önemli özelliği ise, her bir yüzüğün tek parçadan kıvrılarak yapılması sebebiyle, yüzüklerin her ölçüye özel baştan üretilmek zorunda olması.